Kontakt:

Visning arrangeres etter avtale med selger/megler

Selger:

Vestre Bergsund gård

mob. 90 55 65 38 / 92 42 75 33
prv. 32 13 05 20

tomt@veslefjell.no
bergsund@veslefjell.no

Megler:

EiendomsMegler1 - Ringerike
v/ Statsaut. megler MNEF Thomas Rustad
Søndre Torv, 3510 Hønefoss
Tlf: 32 10 98 11/ 997 96 762


Kontraktsinngåelse og budrunder m.m håndteres av megler.